Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÊT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÊT CỦA UBND CẤP XÃ

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực DSKHHGĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực DSKHHGĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ NINH HÒA NĂM 2020

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ NINH HÒA NĂM 2020

Thông báo về việc không tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính của người dân tại bộ phận một cửa UBND xã Ninh Thân

Thông báo về việc không tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính của người dân tại bộ phận một cửa UBND xã Ninh Thân

Thông báo cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn xã Ninh Thân

Thông báo cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn xã Ninh Thân

CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-17 THEO NGHỊ QUYẾT 37/NQ-CP

CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-17 THEO NGHỊ QUYẾT 37/NQ-CP

Công văn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của thủ tướng chính phủ

Công văn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của thủ tướng chính phủ

Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

Ngày 15/10/2019 UBND thị xã Ninh Hòa ra công văn số 3408/UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công
Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/27/2022 7:19:55 PM

^ Về đầu trang