Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thủ tục hành chính

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH THÂN ĐÃ CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH THÂN ĐÃ CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỀN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

UYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỀN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND xã Ninh Thân

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Ban hành kèm theo Kế hoạch số 20/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND xã Ninh Thân

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Kế hoạch số 13/QĐ-UBND NGÀY 01/02/2019 CỦA UBND xã Ninh Thân

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA UBND XÃ NINH THÂN

Địa chỉ thư điện tử của UBND xã Ninh Thân, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại của lãnh đạo UBND xã và các ngành liên quan.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/26/2019 10:21:00 AM

^ Về đầu trang