Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thủ tục hành chính

V/ v phối hợp tổ chưc truyền thông về điều tra, khảo sát sự hài lòng năm 2019

V/ v phối hợp tổ chưc truyền thông về điều tra, khảo sát sự hài lòng năm 2019

V/ v phối hợp tổ chưc truyền thông về điều tra, khảo sát sự hài lòng năm 2019
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở thông tin truyền thông

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở thông tin truyền thông

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở thông tin truyền thông
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
                                       QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Quyết định
Ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với UBND các xã, phường, các trạm y tế; các đơn vị trường học thuộc phạm vi quản lý trên đại bàn thị xã Ninh Hòa năm 2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với UBND các xã, phường, các trạm y tế; các đơn vị trường học thuộc phạm vi quản lý trên đại bàn thị xã Ninh Hòa năm 2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với UBND các xã, phường, các trạm y tế; các đơn vị trường học thuộc phạm vi quản lý trên đại bàn thị xã Ninh Hòa năm 2019
Quyết định
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1933/QĐ-UBND và Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa

Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 1933/QĐ-UBND và Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa

Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 1933/QĐ-UBND và Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
      Thông báo về việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 của sở du lịch Khánh Hòa

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 của sở du lịch Khánh Hòa

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 của sở du lịch Khánh Hòa
Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Quyết định
Về việc công bố dạnh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định Về việc công bố dạnh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định Về việc công bố dạnh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/18/2019 8:41:47 PM

^ Về đầu trang