Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thủ tục hành chính

           Thông báo về việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 của sở du lịch Khánh Hòa

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 của sở du lịch Khánh Hòa

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 của sở du lịch Khánh Hòa
Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Quyết định
Về việc công bố dạnh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định Về việc công bố dạnh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định Về việc công bố dạnh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

QUYẾT ĐỊNH Ban hành kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Thân năm 2019

QUYẾT ĐỊNH Ban hành kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Thân năm 2019
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp cận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp cận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp cận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH THÂN ĐÃ CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH THÂN ĐÃ CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỀN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

UYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỀN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND xã Ninh Thân
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/17/2019 5:39:20 AM

^ Về đầu trang