Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Lĩnh vực bồi thường nhà nước

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải  quyết của UBND cấp xã
Quyết định 3272/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Xem quyết định tại đây:

/uploads/files/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%203272%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20danh%20m%E1%BB%A5c%20TTHC%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20B%E1%BB%93i%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20thu%E1%BB%99c%20th%E1%BA%A9m%20quy%E1%BB%81n%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20c%E1%BA%A5p%20x%C3%A3.pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/7/2021 9:55:04 PM

^ Về đầu trang