Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

Quyết định về việc giao diện tích đất đã giải phóng mặt bằng do điều chỉnh ranh giới dự án thuộc dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 cho UBND xã Ninh Phước để thực hiện quản lý đất đai. Địa điểm: xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa

Ngày 30/1/2019 UBND thị xã ban hành Quyết định 237/QĐ-UBND về việc giao diện tích đất đã giải phóng mặt bằng do điều chỉnh ranh giới dự án thuộc dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 cho UBND xã Ninh Phước để thực hiện quản lý đất đai. Địa điểm: xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân lô chi tiết khép kín khu dân cư ( tỷ lệ 1/500) TDP Vạn Thiện, TDP phước đa 1, TDP Mỹ Lệ, Phường Ninh Đa

Ngày 10/10/2019 UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Quyết định 2092/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân lô chi tiết khép kín khu dân cư ( tỷ lệ 1/500) TDP Vạn Thiện, TDP phước đa 1, TDP Mỹ Lệ, Phường Ninh Đa

Triển khai lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2040

Triển khai lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2040

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa

Ngày 28/12/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 4109 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa

Quyết định bải bỏ Thủ tục hành chính cấp xã

Ngày 13 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố bải bỏ Thủ tục hành chính cấp xã năm 2018

Cải cách TTHC năm 2018

Ngày 16/3/2018, Ủy ban nhân dân xã Ninh Thân ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2018

Ngày 16/3/2018, Ủy ban nhân dân xã Ninh Thân ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2018.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết cuả UBND cấp xã

Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết cuả UBND cấp xã.

Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Xây dựng (2016)

Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Xây dựng (2016)

Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Dân tộc (2013)

Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Dân tộc (2013)
1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/12/2021 7:04:49 PM

^ Về đầu trang