Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Quốc phòng - An ninh

LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG ÂN CẦN DẶN DÒ THANH NIÊN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ 2020

LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG ÂN CẦN DẶN DÒ THANH NIÊN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ 2020
Ninh Thân gặp mặt, tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ 2020

Ninh Thân gặp mặt, tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ 2020

Sáng ngày 7/2/2020 UBND xã Ninh Thân gặp mặt, tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ 2020

29 thanh niên Ninh Thân tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ năm 2020.

29 thanh niên Ninh Thân tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ năm 2020.
Ninh Thân sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020

Ninh Thân sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2020

Ngày 26/9/2019 Ninh Thân khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020
NINH THÂN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC
 QUỐC PHÒNG AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 CƠ SỞ NĂM 2019

NINH THÂN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 CƠ SỞ NĂM 2019

NINH THÂN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 CƠ SỞ NĂM 2019
UBND XÃ NINH THÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC
 XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

UBND XÃ NINH THÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

UBND XÃ NINH THÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019
NINH THÂN KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG – DÂN QUÂN TẠI CHỖ NĂM THỨ 2 
             TRỞ LÊN NĂM 2019

NINH THÂN KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG – DÂN QUÂN TẠI CHỖ NĂM THỨ 2 TRỞ LÊN NĂM 2019

NINH THÂN KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG – DÂN QUÂN TẠI CHỖ NĂM THỨ 2 TRỞ LÊN NĂM 2019
                           LÃNH ĐẠO NINH THÂN THĂM CHIẾN SỸ MỚI TẠI
                                    LỮ ĐOÀN THÔNG TIN 132

LÃNH ĐẠO NINH THÂN THĂM CHIẾN SỸ MỚI TẠI LỮ ĐOÀN THÔNG TIN 132

LÃNH ĐẠO NINH THÂN THĂM CHIẾN SỸ MỚI TẠI LỮ ĐOÀN THÔNG TIN 132

NINH THÂN TỔ CHỨC GẶP MẶT GIA ĐÌNH VÀ 25 THANH NIÊN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2019

NINH THÂN TỔ CHỨC GẶP MẶT GIA ĐÌNH VÀ 25 THANH NIÊN CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2019
Thanh niên Ninh Thân hăng hái lên đường nhập ngũ nghĩa vụ quân sự năm 2018

Thanh niên Ninh Thân hăng hái lên đường nhập ngũ nghĩa vụ quân sự năm 2018

Ngày 05 tháng 3 năm 2018 tại UBND xã Ninh Thân lãnh đạo địa phương đã gặp mặt và tiễn đưa 34 Thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018
Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/7/2021 9:58:40 PM

^ Về đầu trang