Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI

MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI
Hợp tác xã kiểu mới là mô hình tác động tích cực đến phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới

LỢI ÍCH CỦA HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI

 

Hợp tác xã là hình thức tổ chức thích hợp để góp phần phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân, xoá đói giảm nghèo một cách bền vững, dần đưa tinh thần hợp tác thành văn hoá trong xã hội. Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong những biện pháp quan trọng để phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng và thực tiễn hoạt động của hợp tác xã kiểu mới, ngày 26-11-2003, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Hợp tác xã sửa đổi (năm 2003), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2004. Thực hiện đường lối đổi mới HTX của Đảng, hầu hết các địa phương đều đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi HTX kiểu cũ sang HTX kiểu mới cho phù hợp với nền kinh tế thị trường và đặc điểm của hộ kinh tế cá thể dựa trên quyền tự chủ sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương, sự vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới HTX của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, việc chuyển đổi các HTX đã diễn ra hết sức đa dạng và phong phú. Đáng chú ý là đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới làm ăn có hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân đặc biệt trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Do vậy, việc nghiên cứu kinh tế hợp tác xã vẫn là vấn đề cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.

          Bên cạnh đó, những năm gần đây đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới theo ngành, theo nhu cầu liên kết của cộng đồng, đó là những HTX liên kết các hộ trong làng nghề ở Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Nam Định, Bắc Giang, Nghệ An... Theo mô hình này, các HTX liên kết với nhau hoặc với các doanh nghiệp khác tập trung vào việc cung ứng vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất cho các hộ làm nghề, hướng dẫn kỹ thuật tạo mẫu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, dạy nghề và phát triển nghề. Ngoài ra, việc mở rộng các quỹ tín dụng nhân dân với đặc điểm gần gũi, am hiểu hoàn cảnh, điều kiện của mỗi hộ, cho vay có kiểm soát cũng đã giúp nhiều hộ phục hồi nghề truyền thống, mở mang nghề mới, mở rộng quy mô chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, buôn bán, tạo thêm nhiều việc làm góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Tóm lại, trong mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đã và đang hình thành và phát triển nhiều mô hình HTX khác nhau với phương thức tổ chức, hoạt động đa dạng, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng nơi.

Năm 2018, xã Ninh Thân hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, trong 19 tiêu chí được hoàn thành có tiêu chí mô hình hợp tác xã. Với mô hình HTX kiểu mới này về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Luật Hợp tác xã, tôn trọng các nguyên tắc và giá trị HTX, ngày càng hướng vào lợi ích của xã hội, lợi ích cộng đồng và đang dần khẳng định vị thế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/23/2019 2:48:35 AM

^ Về đầu trang