Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Lịch công tác

Lịch tuần từ ngày 29/3 đến ngày 4/4/2021

Lịch tuần từ ngày 29/3 đến ngày 4/4/2021

Ngày,

tháng

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

29/3/2021

Sáng: -  7 giờ 00: Chào cờ đầu tuần

           -  8 giờ 00: Giải quyết đơn

         

           -  10 giờ 00: Dự Lễ Hội Đình làng Nhĩ Sự

 

 

Chiều:  Dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Sân UB xã

Phòng họp

 

Đình Nhĩ Sự

 

 

Thôn Chấp Lễ

Toàn thể CB, CC, KCT

Lãnh đạo UB, đ/c Hùng, Trưởng thôn Đại Tập

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MT, ĐT

Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã

Thứ 3

30/3/2021

Sáng: Triển khai thống kê diện tích sản xuất muộn lúa vụ Đông Xuân

 

Chiều: Dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Phòng họp

 

 

Thôn Đại Tập

Lãnh đạo UB, đ/c Lan, 6 Trưởng thôn

 

Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã

Thứ 4 31/3/2021

Sáng: - 6 giờ 30: Dự lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

        -  8 giờ 00: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

 

 

 

 

Chiều:   - Ký kết giao ước thi đua ngành giáo dục và đào tạo

 

            -  Dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Trung tâm VHTT

Hội trường

 

 

 

 

 

Ninh Phú

 

Thôn Đại Mỹ

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã

BCH-QS thị xã, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Thành viên Hội đồng NVQS xã; Trưởng 6 thôn, BT Chi bộ, Thôn đội trưởng

 

Lãnh đạo UBND xã, HT các trường

Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã

Thứ 5 01/4/2021

Sáng:   Dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC

Chiều: - Đại hội Hội LHPNVN xã

 

           

 

-  Dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

HTA-thị xã

Hội trường

 

 

 

Thôn Mỹ Hoán

đ/c Khánh, đ/c Chi

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Mặt trận, các đoàn thể, Hội viên Hội LHPN xã

Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã

Thứ 6 02/4/2021

Sáng: Giao ban Quý I

 

 -  Đại hội Hội LHPNVN xã

 

 

 

 - Tập huấn Hệ thống QLCL ISO 9001:2015

 

 

Chiều: Làm việc với UBBC xã về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

 

 

HTA-Thị xã

 

Hội trường

 

 

 

HT A thị xã

 

 

Phòng họp

 

 

Thôn Nhĩ Sự

đ/c Khoa, Lĩnh, Khánh, Viễn

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Mặt trận, các đoàn thể, Hội viên Hội LHPN xã

Lãnh đạo UB xã, các công chức chuyên môn

 

đ/c Hải (PCT.UBND thị xã), Phòng Nội vụ thị xã; Thành viên UBBC xã

Thường trực HĐND,

UBND,UBMTTQVN xã

Thứ 7 03/4/2021

Sáng: đ/c Khánh làm việc theo kế hoạch

 

Chiều:  Dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

 

 

Thôn Tân Phong

 

 

Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã

Chủ nhật

04/4/2021

 

Nghỉ : Công an và Quân sự trực theo kế hoạch

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/12/2021 6:42:14 PM

^ Về đầu trang