Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kế hoạch/Lịch công tác

Lịch từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021

Lịch từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021

Ngày,

tháng

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

20/9/2021

Sáng: Họp xác minh theo nội dung đơn đề nghị hỗ trợ Covid-19

           Làm việc với các hộ đăng ký buôn bán tại chợ ký cam kết

 

Chiều: Làm việc với các hộ đăng ký buôn bán tại chợ ký cam kết

Phòng họp

Hội trường

 

Hội trường

Hội đồng xét duyệt

Lan, các hộ đăng ký

 

Lan, các hộ đăng ký

Thứ 3

21/9/2021

 Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (cả ngày)

 

 

Chiều: Chi tiền thờ cúng liệt sỹ

 

Cơ sở thôn

 

 

 

Hội trường

 

Lãnh đạo UBND xã

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

 

đ/c Dương

Thứ 4 22/9/2021

Sáng:  Tiếp công dân

 

Chiều: Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Phòng Tiếp dân

 

Cơ sở thôn

 

Lãnh đạo UBND xã

 

Lãnh đạo UBND xã

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

Thứ 5 23/9/2021

Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (cả ngày)

Cơ sở thôn

 

 

Lãnh đạo UBND xã

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

Thứ 6 24/9/2021

Sáng:   Khám sơ tuyển sức khỏe

 

Chiều: Khám sơ tuyển sức khỏe

Hội trường

 

Hội trường

Quân sự, thanh niên khám tuyển

Quân sự, thanh niên khám tuyển

Thứ 7 25/9/2021

 Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (cả ngày)

Cơ sở thôn

 

 

Lãnh đạo UBND xã

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

Chủ nhật

26/9/2021

 Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (cả ngày)

Cơ sở thôn

 

 

Lãnh đạo UBND xã

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/20/2021 8:17:17 AM

 
 
 
 
Thiết kế website
 
 
^ Về đầu trang