Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN  Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN  Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN ừ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN  Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020

CH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN  Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TT HĐND & UBND XÃ NINH THÂN Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/28/2021 7:53:18 PM

^ Về đầu trang