Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kế hoạch/Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 13/9 đến ngày 19/9

Lịch công tác tuần từ ngày 13/9 đến ngày 19/9

Ngày,

tháng

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

13/9/2021

Sáng: Giao mốc tuyến đường BTXM thôn Tân Phong đoạn nhà văn hóa thôn đến nhà ông Tòi

 

Chiều: Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Thực địa

 

 

Cơ sở thôn

 

Ban quản lý công trình

 

 

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

Thứ 3

14/9/2021

Sáng: Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

 

Chiều: Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Cơ sở thôn

 

 

Cơ sở thôn

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

 

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

Thứ 4 15/9/2021

Sáng: - Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  •   Tiếp công dân

Chiều: Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Phòng họp trực tuyến

 

Phòng Tiếp dân

 

Cơ sở thôn

 

Các Đảng ủy viên

 

 

Lãnh đạo UBND xã

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

Thứ 5 16/9/2021

Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (cả ngày)

Cơ sở thôn

 

 

 

Lãnh đạo UBND xã

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

Thứ 6 17/9/2021

Sáng:   - Tiếp dân định kỳ

 

Chiều: - Họp về công tác giải ngân vốn đầu tư công

Phòng tiếp dân

 

Phòng họp trực tuyến

Lãnh đạo UBND xã

 

Lãnh đạo UB, Kế toán, Địa chính

Thứ 7 18/9/2021

 Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (cả ngày)

Cơ sở thôn

 

 

Lãnh đạo UBND xã

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

Chủ nhật

19/9/2021

 Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (cả ngày)

Cơ sở thôn

 

 

Lãnh đạo UBND xã

CT, PCT. UBND, BCĐ phòng, chống dịch

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/20/2021 6:38:56 AM

 
 
Thiết kế website      
 
 
^ Về đầu trang