Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kế hoạch/Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021

Ngày,

tháng

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

06/9/2021

 

Trực chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch

(cả ngày)

Chiều: Họp với Thường trực Đảng ủy về công tác phòng, chống dịch

 

Trụ sở cơ quan

Các thôn

Phòng họp

 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, Ban chỉ đạo PCD

TT Đảng ủy, thành viên BCĐ

Thứ 3

07/9/2021

Sáng: Họp xét hỗ trợ theo Nghị quyết 68

 

Trực chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch

(cả ngày)

Hội trường

 

Trụ sở cơ quan

Các thôn

Hội đồng xét duyệt

 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, Ban chỉ đạo PCD

Thứ 4 08/9/2021

Trực chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch

 (cả ngày)

Trụ sở cơ quan

Các thôn

Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, Ban chỉ đạo PCD

Thứ 5 09/9/2021

Trực chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch

 (cả ngày)

Trụ sở cơ quan

Các thôn

Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, Ban chỉ đạo PCD

Thứ 6 10/9/2021

Trực chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch

 (cả ngày)

Trụ sở cơ quan

Các thôn

Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, Ban chỉ đạo PCD

Thứ 7 11/9/2021

Trực chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch

 (cả ngày)

Trụ sở cơ quan

Các thôn

Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, Ban chỉ đạo PCD

Chủ nhật

12/9/2021

Trực chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch

 (cả ngày)

 

Trụ sở cơ quan

Các thôn

Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, Ban chỉ đạo PCD

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/20/2021 8:43:48 AM

 
Thiết kế website     
^ Về đầu trang