Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
BÁO CÁO CCHC

Kết quả thực hiện Cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Thân

 Kết quả thực hiện Cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Thân
Kết quả thực hiện Cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Thân

Bài viết: Kết quả thực hiện Cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Thân

         1.Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Xác định chương trình, kế hoạch cải cách hành chính là công cụ chỉ đạo quan trọng, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh khánh Hòa năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2020, ngay từ đầu năm UBND xã Ninh Thân đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

 Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ban ngành, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trực thuộc UBND xã. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh. Đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, UBND xã tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt các công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chủ động giải quyết, xử lý hồ sơ trên phần mền Một cửa kiến trúc mới, duy trì không để tình trạng hồ sơ trễ hạn.

2. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020; UBND xã tiếp tục duy trì các pano tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan và bộ phận một cửa: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”“Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân ngay tại bộ phận một cửa về cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến và của ngân hàng momo.

 3. Kết quả triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 tại UBND xã Ninh Thân trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 tại UBND xã đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả nhất định. Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND xã đã tiếp nhận, giải quyết 804 hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh thuộc các lĩnh vực như sau: chứng thực, đất đai, tư pháp - hộ tịch, lao động thương binh và xã hội. Trong đó: 770 hồ sơ giải quyết sớm hạn, 22 hồ sơ đang giải quyết, đặc biệt không có hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh đó, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 40 hồ sơ trực tuyến qua mạng mức độ 3./.

 

                                                     Thúy Hồng  

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/12/2021 8:45:13 PM

^ Về đầu trang