Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhằm tổ chức hiệu quả các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (09/11); Phòng Tư pháp thị xã Ninh Hòa - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  đã ban hành Công văn số 810/TP ngày 21/10/2021 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã năm 2021.

 

(Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

Theo đó, Phòng Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp. Trong đó, tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội. Tập trung tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng và hình thức xử lý theo quy định; nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực năm 2020, năm 2021…

Về hình thức tuyên truyền tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và tình hình diễn biến dịch Covid-19 các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo sức lan tỏa sâu rộng.

PhòngTư pháp cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo, sử dụng một số khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 như: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn dân tham gia chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng; sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật; tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân. Ngoài những khẩu hiệu nêu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan,đơn vị, UBND xã, phường có thể tự nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2021 tập trung trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10 đến 15/11/2021./.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
tra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tiep nhan phan anh kien nghiÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
Baner dich vu cong quoc giaTrung tam dịch vu HCC tinh Khanh HoaNộp trực tuyến

3/31/2023 8:54:52 PM

^ Về đầu trang