Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

Không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông trong thời gian được giao bảo quản; điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2020.

Ảnh minh họa

Không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông trong thời gian được giao bảo quản

Có hiệu lực từ ngày 1-5-2020, Nghị định 31/2020/NĐ-CP ban hành ngày 5-3-2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3-10-2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm trong thời gian được giao giữ, bảo quản phương tiện vi phạm thì không được phép sử dụng phương tiện vi phạm đó tham gia giao thông; không được tự ý thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện vi phạm, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc khi có nguy cơ trực tiếp phát sinh tình huống mà nếu không kịp thời di chuyển, thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện sẽ gây thiệt hại đến phương tiện thì được thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện nhưng ngay sau đó phải thông báo cho người có thẩm quyền tạm giữ biết.

Trong thời gian được giao giữ, bảo quản phương tiện, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành đúng quy định thì người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện xem xét, quyết định chuyển phương tiện vi phạm đó về nơi tạm giữ của cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ.

Quy định mới về xác định thị trường liên quan và thị phần

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15-05-2020, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24-03-2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh, trong đó quy định cụ thể về xác định thị trường liên quan và thị phần.

Về xác định thị trường liên quan, Nghị định quy định, thị trường liên quan được xác định trên cơ sở thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. Trong quá trình xác định thị trường liên quan, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có chuyên môn.

Phạt nặng hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP  ban hành ngày 24-03-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 10-05-2020. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.

Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Theo đó, phạt tiền từ 220-250 triệu đồng đối với hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước.

Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Có hiệu lực từ ngày 20-05-2020, Nghị định 38/2020/NĐ-CP ban hành ngày ngày 03-04-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó nêu rõ điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (doanh nghiệp dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây về vốn: Vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ Việt Nam đồng; có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

Theo Nghị định, doanh nghiệp dịch vụ phải có Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nội dung của Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động, được thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Cuba

Nghị định 39/2020/NĐ-CP  ban hành ngày 03-04-2020 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 – 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 20-05-2020.

Tối đa hóa thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí

Có hiệu lực từ ngày 22-05-2020, Nghị định 45/2020/NĐ-CP ban hành ngày 08-04-2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP  ban hành ngày 09-04-2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước có hiệu lực từ ngày 25-05-2020.

Nghị định này quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2020 đến khi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Theo đó, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động. Mức tiền ký quỹ là 100 triệu đồng.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn nơi người lao động đăng ký thường trú. Thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng.

Quy định giá mua điện mặt trời

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 22-05-2020.

Theo đó, dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ 1-7-2019 đến hết ngày 31-12-2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện, cụ thể, 1783 đồng/kWh tương đương 7,69 UScent/kWh đối với dự án điện mặt trời nổi và 1644 đồng /kWh tương đương 7,09 UScent/kWh đối với các dự án điện mặt trời mặt đất; 1943 đồng/kWh tương đương 8,38 UScent/kWh đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Từ 5/5, giảm 50% phí cấp giấy phép hoạt động ngân hàng

Theo Thông tư số 33/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, từ 5/5, mức phí sẽ được giảm mạnh, từ 35 - 70 triệu đồng/lần cấp.

Quy định mới về in ấn, quản lý sử dụng tem rượu

Thông tư 15/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu có hiệu lực từ 7-5-2020.

Theo đó, kể từ 7-5-2020, đối với mặt hàng rượu đóng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu, doanh nghiệp sẽ tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem và báo cáo với cơ quan hải quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu số lượng thực sử dụng trước khi thông quan.

Theo baochinhphu.vn

Họ tên*
Email*
Bình luận*
WHSBWc
10/19/2020 2:09:18 AM

GQEpPs http://pills2sale.com/ levitra nizagara

lD10Xd
12/4/2020 7:08:30 AM

PLtZu0 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

edpjmD
12/13/2020 5:31:52 AM

pPiNgE http://xnxx.in.net/ xnxx videos

qkb72
12/13/2020 11:32:12 AM

W6VIPl https://writemyessayforme.web.fc2.com/

okhDtY
12/15/2020 12:31:38 PM

lfYEcA https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

YCgkdS
1/9/2021 3:43:23 PM

4jzjEV https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

8zDMr
1/9/2021 7:57:46 PM

mnapqO http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

HYsOC7
1/17/2021 4:58:30 PM

DrGlZN http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

E3gUPO
6/29/2021 2:35:20 PM

T80nXa https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

PoIjO0
7/23/2021 4:31:17 AM

write my essays writemyessayforme.web.fc2.com

wnlH7o
8/3/2021 8:35:05 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

9K02Do
8/3/2021 8:43:34 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

KHaZja
11/16/2021 1:52:29 AM

Canada>Canada http://mantaowners.org/forum/ask-a-manta-owner/hoisting-points-for-mk4/ stromectol ivermectin The Multiple Myeloma Research Foundation's (MMRF) ResearcherGateway, a $40 million program funded by the foundation and drugcompany partners, will give researchers around the world accessto information, such as specific patient gene mutationsassociated with the disease and how patients respond totreatment.

pF4w0G
11/16/2021 1:52:35 AM

Get a job http://nodroplets.com/2020/04/09/hello-world/ stromectol ivermectin A joint OPCW-U.N. mission is to eliminate Syria's chemical weapons, precursor chemicals and production facilities by mid-2014. Syria is believed to have some 1,000 metric tons of blistering and nerve gas agents and the inspectors have to visit more than 20 sites, the OPCW has said.

xqc3UP
11/16/2021 1:52:41 AM

I was made redundant two months ago http://orbit.raindrop.jp/park/nic-ky4/nicky.cgi?DATE=200601?MODE=MONTH stromectol ivermectin Biologics, which are used to treat patients with cancer, blood irregularities, psoriasis, and auto-immune and neurological disorders, are the result of complicated biological manufacturing and testing processes. They have as many as 20,000 atoms, and they interact with the body in different ways from chemically-derived medicines.

IUI1Ia
11/16/2021 1:52:49 AM

Will I be paid weekly or monthly? http://camilaw.com.br/2021/03/22/casa-em-condominio-venda-a-r-4-200-00000/ stromectol ivermectin Meanwhile, James Kuehne, a married plumber, was released on $200,000 bond Thursday — a day after he was busted. Prosecutors said he was caught on video striking the driver of the SUV three times in the September attack.

Tu67Uk
11/16/2021 1:52:57 AM

Lost credit card http://glittergirlsclub.com/how-to-make-rainbow-dream-catcher-earrings stromectol ivermectin There's also the slightly odd combination of the NVIDIA button and a conventional power button, not to mention the combined virtual volume rocker. I think most users will get used to this in short time; for example, it took me only a minute or two to figure out that pressing the center and volume button at once would take a screenshot, and even that was obvious in hindsight. There's no NFC or wireless charging, either, but to me these are not big losses.

udit6k
11/16/2021 1:54:23 PM

US dollars http://ceipantoniomachado.es/services/pediatric-therapy/word/ stromectol ivermectin The EU-Canada pact would eliminate tariffs on almost allgoods and services, set larger quotas for EU dairy exports andCanadian beef and pork exports and make it easier for EU carmakers to export vehicles to Canada.

J1dMcI
11/16/2021 1:54:31 PM

Who's calling? http://www.dpver.ddns.info:8080/obralic/web/obra/detalle/200 stromectol ivermectin In Umbria in Italy, Marco Caprai, head of Arnaldo Capraiwinery, said he expected to harvest about 50 percent more grapesthan last year. He thinks the late harvest will result "in winesthat are not too rich in alcohol and very balanced."

5olCeL
11/16/2021 1:54:42 PM

Cool site goodluck :) http://ceipantoniomachado.es/services/pediatric-therapy/word/ stromectol ivermectin Knievel was indeed plagued by tax troubles throughout his career, with reports claiming he and his wife owed the U.S. government more than $5.3 million in taxes. Then there was the six months he served behind bars in 1977 for the assault of events and sports promoter, Shelly Saltman, not to mention the crazy crashes, failed stunts and wild outbursts . But throughout it all, Wilson insists Knievel was as authentic as they come.

VScmqu
11/16/2021 1:54:53 PM

Which university are you at? http://ozersan.ru/index.php/component/k2/item/2 stromectol ivermectin Hamermesh pointed out that the judge who is likely to takethis case, Leo Strine, often made the point in the takeoverbattle by industrial gases companies Air Products of rivalAirgas that arbitrageurs are shareholders with the same rights.

vCKBrp
11/16/2021 1:55:01 PM

We need someone with experience http://orbit.raindrop.jp/park/nic-ky4/nicky.cgi?DT=20060107A stromectol ivermectin It would be another four years, punctuated by a series of bloody campaigns, before the last American troops left Vietnam. Even without American military financial backing, which was swiftly suspended, anti-communist forces in South Vietnam continued to fight. But, under Giap’s guidance and – for once – with the odds very much on their side, communist forces eventually swept into Saigon in the spring of 1975, proclaiming the Socialist Republic of Vietnam.

ilgrz3
11/16/2021 3:36:58 PM

I work with computers http://tonight-montauban.fr/blue-whale-montauban-gestion-de-penurie-et-taille-critique/ stromectol ivermectin “This is not the mother of all prenups, but it’s going to have to be pretty close,” says celebrity divorce lawyer Raoul Felder, who managed the splits of former Mayor Rudy Giuliani and Martin Scorsese. “They both have careers that could become more valuable, and each one could claim the other one helped their career.”

9llYCl
11/16/2021 3:37:09 PM

How long have you lived here? http://www.sports-empire.com/Napa/bothfpoptions.php?LPID=2 stromectol ivermectin On Sunday, the Israeli cabinet gave a green light to the resumption of the peace talks between Israel and the Palestinians, which came to a halt in 2010 over Israel's construction in its West Banks settlements, as it voted in favor of releasing 104 Palestinian prisoners, thus paving the way for the renewal of the talks.

BRFE2
11/16/2021 3:37:19 PM

No, I'm not particularly sporty http://yawara.boy.jp/ryoma/bbs/ryomabbs07.cgi stromectol ivermectin "Delaying action not only allows potential costs to grow, it also has the potential to threaten the credibility and the predictability of future monetary policy actions," she told the Colorado Economic Forum at a dinner in Denver.

MYkVf
11/16/2021 3:37:25 PM

I like it a lot http://mobilas.com.tr/news/masonry-post-9/ stromectol ivermectin As I bent down to talk to her, she grabbed my neck with both hands, scratched my face, bit my ear, and called me “a little f----r.” That shocked me – Theresa and I didn’t generally watch our language, but I’m not sure where she heard that one. (The only time she ever cursed before was at age 2 when she indignantly called me a “big in-the-a-- pain.”)

MvyaYe
11/16/2021 3:37:34 PM

I work here http://www.bensinpriser.se/kronobergs-l%C3%A4n/uppvidinge/lenhovda/statoil-7153 stromectol ivermectin Any “type” of woman can show high-profile support of female rights. Any type of woman can have the powerful impulse to defend her equality in a world that’s often thoughtlessly dominated by men.

KZniEl
11/16/2021 9:38:07 PM

Your cash is being counted http://somogyim.hu/2021/04/13/elso-vita-blog/ stromectol ivermectin Chef Alfred Portale’s downtown mecca has become a victim of its own success. Yes, the kitchen still harmonizes disparate seasonal ingredients into rigorously unfussy fare. And the staff has mastered the friendly-not-familiar, knowledgeable-not-smarmy act.

8WDnM
11/16/2021 11:45:48 PM

Have you got any experience? http://www.cancn.com/playboy/voc/mes/b10615.htm stromectol ivermectin “Well again, I’ll say it about anybody. Guys, you know how I feel about all of our players. I never want to lose a player ever,” Ryan said. “But I also understand there’s business sides for every decision, for Barnes included and Mark and every player.”

N23JUz
11/17/2021 1:57:06 AM

Another service? http://interstudy.com.br/homologacao/en/un-is-offering-scholarships-for-young-journalists/ stromectol ivermectin SAC Capital, which Cohen launched in 1992 with just $25million, was the most successful hedge fund to rely on theso-called mosaic theory of investing, which builds an investmentthesis on stocks by gathering information from a multiplicity ofsources, bringing what Wall Street investors called "edge."

mhZFjK
11/17/2021 1:57:14 AM

I can't hear you very well http://drcastilho.com/wordpress/dwqa-question/pe-boto/ stromectol ivermectin The Trojans counter this look with cornerback lined up on the two widest recievers. Shaq Evans is looking a press coverage. On the other side, the corner on Jerry Johnson is giving up more space with about 5 yards of cushion at the snap, Also, at the snap, you can tell that this will be zone coverage 90% of the time. The corner to Johnson's side is turned completely sideways towards the ball. This can be confused with the man look to the right side, but the combination of a 4-3 defense against 4 WR along with one CB turned completely inside makes it clear.

Ohmjp
11/17/2021 1:57:21 AM

Do you know the number for ? http://loei.nfe.go.th/portal/chk/index.php?name=gbook stromectol ivermectin In addition to his ownership of a professional basketball team, Cuban is one of the stars of the popular television show "Shark Tank" which features financiers analyzing and deciding whether to invest in new products presented by entrepreneurs.

C52yx
11/17/2021 1:57:28 AM

I do some voluntary work http://maxchoo.com/view.php?id=qa&page=1&sn1=&divpage=80&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=338287 stromectol ivermectin The fund buyback will boost the bank's capital defences,distinguishing it from rivals such as Britain's Barclays, which on Tuesday said it would tap shareholders for5.8 billion pounds to boost its capital.

STK0S9
11/17/2021 1:57:34 AM

This site is crazy :) http://wowpc.or.kr/root/com/contents.php?no=157&page=&search_type=&search_string=&menu=contents&b_menu=&notify=1 stromectol ivermectin But opponents of affirmative action saw the ruling as an endorsement for solely merit-based college admissions policies. Some also say the decision could make it easier for others to challenge the policy in the future, as it reemphasized the importance of this strict scrutiny.

Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/19/2022 6:39:29 PM

^ Về đầu trang