Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới và sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Khánh Hòa

uyết định về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới và sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết sở tài chính

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết sở tài chính

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết bộ TTHC thuộc lĩnh vực GDDT thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 30/1/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 246 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết bộ TTHC thuộc lĩnh vực GDDT thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh Khánh Hòa

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

NGÀY 11/12/2019 UBND TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 3707 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày 15/10/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 3185/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc công bố bổ sung TTHC cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Ngày 25/3/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 1449/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung TTHC cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố TTHC theo cơ chế một cửa liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 27/4/2017 UBND tỉnh Khánh hòa ban hành Quyết định 2383 /QĐ-UBND về việc công bố TTHC theo cơ chế một cửa liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định ban hành quy chế giải quyết liên thông các TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 147/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 ban hành quy chế giải quyết liên thông các TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định 341/QĐ-UBND ngày 30/1/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/7/2021 9:45:26 PM

^ Về đầu trang