Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

BÁO CÁO CCHC

Báo cáo thực hiện ngày pháp luật 6 tháng đầu năm năm 2019 theo chỉ thị 46/CT-UBND ngày 28/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 27/5/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 64/BC-UBND về việc thực hiện ngày pháp luật 6 tháng đầu năm năm 2019 theo chỉ thị 46/CT-UBND ngày 28/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản vi phạm pháp luật

Ngày 27/5/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 63 về công tác kiểm tra, xử lý văn bản vi phạm pháp luật

Báo cáo công tác rà soát văn bản vi phạm pháp luật

Ngày 27/5/2019 UBND xã NInh Thân có báo cáo số 62 về công tác rà soát văn bản vi phạm pháp luật
Báo cáo  về việc thực hiện công tác tư pháp từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2019

Báo cáo về việc thực hiện công tác tư pháp từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2019

Ngày 27/5/2019 UBND xã NInh Thân báo cáo số 61/BC-UBND về việc thực hiện công tác tư pháp từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2019
Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị quán triệt văn bản luật mới lần 1 năm 2019

Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị quán triệt văn bản luật mới lần 1 năm 2019

Ngày 17/5/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 57/BC-UBND về tình hình tổ chức Hội nghị quán triệt văn bản luật mới lần 1 năm 2019
Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 17/5/2019 UBND xã NInh Thân có báo cáo số 55/BC-UBND về công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo thực trạng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Báo cáo thực trạng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Ngày 10 tháng 4 năm 2019 UBND xã Ninh Thân có báo cáo số 37/BC-UBND về thực trạng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu

Ngày 25 tháng 3 năm 2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 28/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Báo cáo CCHC quý 1/2019

Báo cáo CCHC quý 1/2019

Ngày 22/2/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 16 về công tác CCHC quý 1/2019
1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/12/2021 8:38:07 PM

^ Về đầu trang