Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

BÁO CÁO CCHC

Kết quả thực hiện Cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Thân

Kết quả thực hiện Cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Thân

Công văn về việc báo cáo thống kê quý 1/2020

Công văn về việc báo cáo thống kê quý 1/2020

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Thân

Ngày 23/9/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 145/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Thân

Báo cáo CCHC quý 3 năm 2019

Ngày 15/8/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 126/BC-UBND về công tác CCHC quý 3 năm 2019

Báo cáo tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Ngày 9/7/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 102/BC-UBND về việc tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 4/7/2019 UBND xã NInh Thân báo cáo số 98/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32/CT-TW của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật của cán bộ, nhận dân

Ngày 4/7/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 97/BC-UBND về việc tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32/CT-TW của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật của cán bộ, nhận dân

Báo cáo về việc rà soát đánh giá,đơn giản hóa thủ tuc hành chính

Ngày 28/6/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 93/BC-UBND về việc rà soát đánh giá,đơn giản hóa thủ tuc hành chính

Báo cáo Tình hình tổ chức hội nghị quán triệt văn bản luật mới lần 2 năm 2019

Ngày 10/6/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 79/BC-UBND về Tình hình tổ chức hội nghị quán triệt văn bản luật mới lần 2 năm 2019
1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/12/2021 8:12:27 PM

^ Về đầu trang