Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

BÁO CÁO CCHC

Kết quả thực hiện Cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Thân

Kết quả thực hiện Cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Thân

Công văn về việc báo cáo thống kê quý 1/2020

Công văn về việc báo cáo thống kê quý 1/2020

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Thân

Ngày 23/9/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 145/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Thân

Báo cáo CCHC quý 3 năm 2019

Ngày 15/8/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 126/BC-UBND về công tác CCHC quý 3 năm 2019

Báo cáo tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Ngày 9/7/2019 UBND xã Ninh Thân báo cáo số 102/BC-UBND về việc tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 4/7/2019 UBND xã NInh Thân báo cáo số 98/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
Bản đồ covidtra cuu tinh trang xu ly ho so Hệ thống một cửaEofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/19/2022 6:44:23 PM

^ Về đầu trang